„Penalty Kick“ (baudinių smūgių) Žaidimo Paslaugų teikimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios Paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) taikomos žaidimui (toliau – Žaidimas), kurį organizuoja Oü „Kungla Investeeringu“ (registracijos numeris 10103126, juridinis adresas Pronksi 19, 10124 Talinas, Estija) Estijoje, SIA „AHTI“ (registracijos numeris 40003420708, juridinis adresas Rēzeknes iela 5E, LV-1073) Latvijoje ir UAB „Mecom Grupp“ (registracijos numeris   111733421, juridinis adresas Konstitucijos pr. 12, Vilnius) Lietuvoje (toliau – Bendrovė).

1.2 Šios Sąlygos taikomos visiems asmenims (toliau – Dalyvis), kurie dalyvauja Žaidime ir laikosi 2.6 punkte nustatytų sąlygų.

1.3 Bendrovėje labai rimtai vertiname Dalyvių privatumą ir laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento. Todėl prieš naudodamiesi mūsų paslaugomis rekomenduojame susipažinti su mūsų privatumo pranešimu, kuriame paaiškinama, kaip tvarkome asmens duomenis. Jei nesutinkate su tuo, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, vienintelė jums prieinama teisių gynimo priemonė yra nutraukti naudojimąsi Svetaine.

2. Žaidimo informacija

2.1 Bendrovė organizuoja Žaidimą, kuris vyks nuo 2024 m. liepos mėn. 5 d. iki 2024 m. liepos mėn. 14 d.

2.2 Žaidimas vyks Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

2.3 Žaidime gali dalyvauti tik vyresni nei 18 metų fiziniai asmenys.

2.4 Žaidime negali dalyvauti Bendrovės ar jos grupės įmonių darbuotojai ar jų šeimos nariai.

2.5 Norint dalyvauti žaidime, nereikia mokėti jokio įsigijimo ar narystės mokesčio.

2.6 Dalyvauti žaidime galite, jei:

2.6.1 esate sulaukę 18 (aštuoniolikos) metų;

2.6.2 nurodėte savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį; ir

2.6.3 sutikote gauti informaciją apie galimą prizą iš Bendrovės tiesioginiu pranešimu ir (arba) SMS žinute; ir

2.6.4 sutikote su Paslaugų teikimo sąlygomis.

2.7 Būtina nurodyti žaidimo dalyvio vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį, kurie bus perduoti, kad būtų galima išsiųsti prizą.

2.8 Prizai išvardyti 1 priede

2.9 Prizų laimėtojai bus išrinkti atsitiktine tvarka burtų keliu iš visų dalyvių, kurie sutiko dalyvauti Žaidime pateikdami savo duomenis Žaidimo pabaigoje. Burtai bus traukiami kitą darbo dieną.

2.10 Prizai yra nekeičiami, neperduodami ir negrąžinami. Alternatyva grynaisiais pinigais neteikiama.

2.12 Su prizų laimėtojais bus susisiekta telefonu, el. paštu (jei jis bus nurodytas) arba SMS žinute.

2.13 Prizai bus pristatyti į su laimėtoju sutartą vietą arba laimėtojas atsiims prizą su Bendrove sutartoje vietoje.

2.14. Bendrovė turi teisę reikalauti, kad atsiimant Prizą būtų įrodyta laimėtojo tapatybė.

2.15 Jei laimėtojas neatsiima prizo per 5 (penkias) darbo dienas, jis netenka teisės į prizą.

2.16 Nenugalimos jėgos (Force majeure) atveju Bendrovė pasilieka teisę atšaukti, nutraukti, pakeisti arba sustabdyti Žaidimą arba šias Sąlygas visiškai arba iš dalies, apie tai pranešdama arba nepranešdama.

2.17 Dalyvis padengia visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu žaidime ir prizo priėmimu.

2.18 Kilus klausimams ar turint skundų, Dalyvis gali kreiptis į Bendrovę el. paštu support@olybet.com.

3. Asmens duomenys

3.1 Dalyvio asmens duomenų rinkimo tikslas – prizo Žaidimo laimėtojui pristatymas.

3.2 Asmens duomenys bus saugomi 3 (tris) mėnesius po Žaidimo pabaigos.

4. Dalyvio garantijos

4.1 Dalyvis pareiškia ir garantuoja, kad yra ne jaunesnis kaip 18 metų ir turi visišką veiksnumą.

4.2 Dalyvaudamas Žaidime, Dalyvis sutinka, kad Bendrovės atsakomybė ribojama maksimalia jūsų gyvenamojoje šalyje leistina apimtimi. Atsakomybė apsiribos tik numatomais nuostoliais, atsiradusiais dėl esminių sutartinių įsipareigojimų, būdingų tokio tipo sutartims, pažeidimo.

4.3 Bendrovė nėra atsakinga už:

4.3.1 žalą, atsiradusią dėl bet kokios kitos taikytinos rūpestingumo pareigos neesminio pažeidimo;

4.3.2 galimas išlaidas, kurias Dalyvis patyrė dalyvaudamas Žaidime;

4.3.3 pasekmes, kylančias dėl neteisingai pateiktų duomenų ar kitų netikslumų, atsiradusių dėl Dalyvio kaltės;

4.3.4 pasekmes, kylančias dėl registracijai reikalingų asmens duomenų pateikimo viešai prieinamuose įrenginiuose ir ekranuose;

4.3.5 technines problemas arba interneto sutrikimus, atsiradusius įrenginyje, iš kurio buvo atlikta registracija;

4.3.6 trečiųjų šalių ar subjektų klaidos, neveikimo ir veiksmų, dėl kurių vėluojama gauti prizus ar žaisti žaidimą.

4.4 Atsakomybės apribojimas nebus taikomas jokiai įstatyminei atsakomybei, kurios negalima apriboti dėl mirties ar kūno sužalojimo, padaryto dėl mūsų aplaidumo ar tyčinio nusižengimo, arba siekiant panaikinti mūsų atsakomybę už tai, ką mes jums konkrečiai pažadėjome.

7 Taikytina teisė ir jurisdikcija

7.1 Kilę ginčai sprendžiami pagal Estijos Respublikos procesinius įstatymus.

1 priedas Prizai

Prizai

Lietuva:

  • 1 EURO 2024 rungtynių kamuolio replika
  • 3 vnt. 25 Eur vertės „OlyBet“ „Sporto baras“ ir „Grilis“ dovanų kortelių.


Loterija rengiama kitą darbo dieną.